aralbagolandi.jpg

aralbagolandi

I’ll be uploading a super loooooong post about the ASMPH Transsum later. Also, I updated the Masterpost!

x


kinikilabutan ako
sa tono at tinig ng mga tawa mo,
hindi sa takot at hindi sa galit,
ngunit sa tuwa at nagbubungang pag-ibig

wala sa mundong ito
nakasulat
na mayroong mga ngiting
katulad ng sa iyo

kaya ngayon:
gulat, pag-asa at kilig

hindi ba't
kay ganda ng buhay natin
?

pag-isipan:
mag-aral ka na lang.

Say something back.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s