Sulatin: Ngayon, o ang kinabukasan ng EDSA

Mahirap tahakin ang pagtutuklas at pagbabahagi ng iba’t ibang pamamaraan at kadahilanan ng mga sakit na ngayon tumatagos sa bansa. Marahil na walang tiyak na sagot ang mga problemang hindi natin masolusyonan. Bagkus ito ang aking susubukan ngayong sagutin gamit ang sariling salita at isip: bakit nga ba naghihirap ang lipunan natin ngayon? Ilang dekada…